Stowarzyszenie CEL
– Centrum Edukacji Lokalnej


centrumedukacjilokalnej@gmail.com


KRS 0000790132
NIP 5311705900
REGON 383666966

Rtm. Witolda Pileckiego 15 / 26, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

PKO BANK POLSKI
67 1020 1026 0000 1402 0434 4644